Bộ GDĐT công bố đáp án, thang điểm bài thi Văn và các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT 2024

Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Đáp án và thang điểm bài thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Đáp án các môn thi trắc nghiệm TẠI ĐÂY

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, năm 2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023). Thí sinh tự do là 46.978 chiếm 4,38% tổng số thi sinh. Thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020 chiếm 94,66% tổng số thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng của lứa học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, học sinh sẽ thi theo chương trình mới với nhiều đổi mới. Năm nay, thí sinh thi 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp lựa chọn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội. 

Thí sinh xem đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chính thức của Bộ GDĐT sau đây:

Đáp án môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 1.

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 2.

 Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 3.

Đáp án môn tiếng Pháp tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 4.

Đáp án môn tiếng Hàn tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 5.

Đáp án môn tiếng Trung tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 6.

Đáp án môn tiếng Đức tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 7.

Đáp án môn tiếng Nhật tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 8.

 Đáp án môn tiếng Nga tốt nghiệp THPT năm 2024 

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 9.

Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 10.

Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 11.

Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 12.

Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 13.

Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 14.

Đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2024

Công bố đáp án môn Văn, Toán, Tiếng Anh và tổ hợp Tự nhiên, Xã hội thi tốt nghiệp THPT năm 20ố- Ảnh 15.

 Tham khảo thêm


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *