Có gì đặc biệt ở loạt bài đạt Giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2023?


Có gì đặc biệt ở loạt bài đạt Giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2023?

Giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” 2023 đã được trao cho loạt bài “Trục trặc chuyển đổi số nông nghiệp” của nhóm tác giả Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh (Báo Nông Thôn Ngày Nay/điện tử Dân Việt) bởi tính phát hiện đề tài và công phu dấn thân của phóng viên.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *