Đà Nẵng sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm, hết tình trạng “1 con gà 3 nơi quản”

Ngày 11/7, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm (ATTP) trong thời gian tới.

Theo đó, Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng thành lập Sở ATTP trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương sang Sở ATTP. Sở ATTP TP.Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho việc thành lập Sở ATTP, trong quá trình xây dựng nghị quyết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế đặc thù cho thành phố trình cơ quan Trung ương, từ đầu năm 2024, TP.Đà Nẵng cũng đã thành lập tổ xây dựng đề án thành lập đơn vị này.

Đà Nẵng sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm, hết tình trạng “1 con gà 3 nơi quản”- Ảnh 2.

Đà Nẵng sẽ thành lập Sở An toàn thực phẩm, hết tình trạng “1 con gà 3 nơi quản”.

Sở ATTP TP.Đà Nẵng được thành lập sẽ giúp triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm, tham gia giám sát, truy xuất nguồn gốc tại các chợ, trung tâm thương mại, phù hợp với bối cảnh yêu cầu chất lượng ngày càng cao.

Cơ quan này sẽ là đầu mối cấp thành phố thanh kiểm tra với tần suất theo quy định, tránh chồng chéo và tình trạng cơ sở kinh doanh hằng năm chịu nhiều cơ quan thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Việc Sở ATTP TP.Đà Nẵng ra đời, sẽ tránh được tình trạng “1 con gà 3 nơi quản”, khi cơ quan này sẽ là đầu mối duy nhất giải quyết thủ tục hành chính, cấp phép liên quan đến ATTP mà trước đây phân cấp cho tới 3 đơn vị gồm Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *