Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo do Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, trình Bộ Chính trị ký ban hành 3 quyết định cũng như chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập- Ảnh 1.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Trung ương đã khai trừ Đảng và cách chức 7 cán bộ

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 7 tổ chức đảng; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 cán bộ (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên…

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm liên quan đến kê khai tài sản, thu nhập- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan vụ tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ngành kiểm tra Đảng sẽ chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo Trung ương và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra, chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An thực hiện; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên.

Tiếp tục thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập và nhiệm vụ cấp uỷ giao…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *