Doanh nghiệp mới thành lập ở Long An tăng mạnh nhưng vốn đăng ký giảm

Thành lập thêm 287 doanh nghiệp

Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh Long An cho biết, trong tháng 6 năm 2024, thành lập mới 287 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 2.056 tỷ đồng; so với cùng kỳ tăng 58% về doanh nghiệp mới thành lập và giảm 5% về vốn đăng ký. Giải thể 15 doanh nghiệp (giảm 37%), tạm ngừng hoạt động kinh doanh 37 doanh nghiệp (giảm 14%), có 26 doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động và hiện nay đã có thông báo hoạt động trở lại (giảm 25%).

Doanh nghiệp mới thành lập ở Long An tăng mạnh nhưng vốn đăng ký giảm- Ảnh 1.

Bảng thống kê tình hình doanh nghiệp tháng 6 tháng đầu năm ở Long An. Ảnh: CTK

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Long An có 1.199 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 42% so với cùng kỳ), tổng số vốn đăng ký 9.986 tỷ đồng (tăng 25%).Giải thể 118 doanh nghiệp (tăng 5%). Tạm ngừng hoạt động kinh doanh 572 doanh nghiệp (tăng 35%), có 259 doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động và hiện nay đã có thông báo hoạt động trở lại (tăng 8%).

Theo Cục Thống kê tỉnh Long An, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh tại 106 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II năm 2024 cho thấy, có 38 doanh nghiệp (chiếm 35,85%), đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý trước; 51 doanh nghiệp (chiếm 48,11%), cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 17 doanh nghiệp (chiếm 16,04%), đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý III năm 2024, điều tra 106 doanh nghiệp thì 39 doanh nghiệp (chiếm 36,79%) đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II năm 2024; 51 doanh nghiệp (chiếm 48,12%), cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 16 doanh nghiệp (chiếm 15,09%) dự báo khó khăn hơn.

Cục Thống kê tỉnh cũng cho hay, tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện quý II năm 2024 ước đạt 13.636,31 tỷ đồng, tăng 36,58% so quý trước và tăng 13,0% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.712,09 tỷ đồng, tăng 51,55% so quý trước và tăng 11,19% so cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước ước đạt 7.734,09 tỷ đồng, tăng 35,54% so quý trước và tăng 10,70% so cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3.190,13 tỷ đồng, tăng 28,20% so quý trước và tăng 20,78% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 23.620,52 tỷ đồng, tăng 12,98% so cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 26,63% GRDP, bao gồm: Vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.501,69 tỷ đồng (tăng 24,23%); vốn ngoài nhà nước ước đạt 13.440,23 tỷ đồng (tăng 9,42%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 5.678,60 tỷ đồng (tăng 13,59%).

Mức bán lẻ hàng hóa tăng mạnh so với cùng kỳ

Vẫn theo Cục Thống kê tỉnh Long An, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6/2024 ước đạt 8.998,30 tỷ đồng, tăng 4,24% so tháng trước và tăng 30,80% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.750,66 tỷ đồng, tăng 2,05% so với tháng trước và tăng 36,79% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp mới thành lập ở Long An tăng mạnh nhưng vốn đăng ký giảm- Ảnh 3.

Thống kê mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng ở Long An 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: CTK

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 912,41 tỷ đồng, tăng 6,54% so với tháng 5/2024 và tăng 25,87% so với tháng 6/2023. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 2.335,23 tỷ đồng, tăng 9,08% so với tháng trước và tăng 19,72% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý II năm 2024 ước đạt 25.907,85 tỷ đồng, tăng 4,71% so quý trước và tăng 22,49% so cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.739,14 tỷ đồng, tăng 6,20% so quý trước và tăng 30,59% so cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 2.626,94 tỷ đồng, tăng 4,64% so quý trước và tăng 17,13% so cùng kỳ; dịch vụ khác ước đạt 6.541,77 tỷ đồng, tăng 1,10% so quý trước và tăng 7,40% so cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thống kê Long An thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 50.650,36 tỷ đồng, tăng 17,98% so cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước đạt 32.500,42 tỷ đồng (tăng 22,22%); dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 5.137,36 tỷ đồng (tăng 14,85%); dịch vụ khác ước đạt 13.012,58 tỷ đồng (tăng 9,65%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2024 ở Long An tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 3,23% so cùng kỳ. Có 8/11 nhóm có CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 0,95%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,45%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,34%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,11%; nhóm giáo dục tăng 0,08%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,06%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,05%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,01%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm bưu chính viễn thông có chỉ số giá không đổi so với tháng 5 năm 2024. Riêng nhóm giao thông giảm 2,65% so với tháng trước.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *