Đội quân “Akhmat” thiện chiến của Nga ùn ùn kéo về hướng Kharkov, Ukraine như ngồi trên lửa

Lực lượng đặc biệt

“Lực lượng đặc biệt “Akhmat”.

“Lực lượng đặc biệt “Akhmat” là đơn vị ngay từ những ngày đầu tiên đã đứng ở cấp thứ nhất. Chúng tôi chưa bao giờ đứng ở cấp thứ hai. Chúng tôi chưa bao giờ đứng sau ai. Và trong trường hợp này, thật hãnh diện rằng chúng tôi đã chuyển đến khu vực Kharkov, khu vực quan trọng nhất hiện nay”, ông Apty Alaudinov nói với các phóng viên.

Your email address will not be published. Required fields are marked *