Giá xăng tiếp tục tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp, xăng RON 95 chạm ngưỡng 23.600 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 4/7. Theo đó, các mặt hàng xăng tăng đồng loạt từ 500 đồng/lít. Trong đó, giá xăng E5RON92 tăng hơn 447 đồng, nâng giá bán lẻ lên mức 22.460 đồng/lít; xăng RON95 tăng 542 đồng/lít, giá bán lẻ 23.552 đồng/lít.

Dầu các loại cũng tăng mạnh. Giá dầu diesel 0.05S tăng 487 đồng/lít, giá bán lẻ 21.170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 602 đồng/lít, giá bán lẻ 21.210 đồng/lít; dầu mazut tăng 88 đồng/ kg, giá bán lẻ 17.530 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này, liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut.

Với phiên điều chỉnh tăng ngày 4/7, giá xăng E5RON 92 đã tăng hơn 1.320 đồng/lít sau 4 lần điều chỉnh giá, xăng RON 95 tăng gần 1.600 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.664 đồng/lít và dầu hỏa tăng 1.659 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp, xăng RON 95 chạm ngưỡng 23.600 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh lần thứ 4 liên tiếp

Trước đó, ngày 27/6, liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.  Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 506 đồng, giá bán lẻ lên mức 22.014 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 996 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 554 đồng, giá bán lẻ 23.010 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng thấp hơn, chỉ 239 đồng/lít, giá bán lẻ 20.689 đồng/lít; dầu hỏa tăng 258 đồng/lít, giá bán lẻ 20.614 đồng/lít; dầu mazut tăng 223 đồng/ kg, giá bán lẻ 17.446 đồng/kg.”

Về quỹ bình ổn, tại kỳ điều chỉnh ngày 27/6, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut.

Trong phiên điều chỉnh ngày 20/6, giá xăng E5RON92 tăng hơn 198 đồng/ lít, giá bán lẻ từ 15 giờ ngày 20/6 là 21.508 đồng/lít; xăng RON95 tăng 231 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.466 đồng/lít; dầu diesel tăng mạnh trên 720 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.360 đồng/lít. dầu hỏa tăng 497 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.356 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 334 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 17.223 đồng/kg.

Ngày 13/6, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 169 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.310 đồng/lít; giá xăng RON95-III, tăng hơn 258 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.235 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 218 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.640 đồng/lít, dầu hỏa tăng 302 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.859 đồng/lít.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *