Giáo sư sinh năm 1979 từng nhận bằng khen của Thủ tướng, là Phó Hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng

Thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo là nhà giáo duy nhất đạt chuẩn chức danh Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, vừa được bổ nhiệm chức danh này trong tháng 1/2024.

Tân Giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo sinh năm 1979, quê quán tại TP.HCM. Thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo tốt nghiệp đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2001. Năm 2005 và 2011, thầy Bảo lần lượt nhận bằng thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Về nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo tập trung vào 2 hướng nghiên cứu.

Hướng nghiên cứu 1 là Tài chính quốc tế, cấu trúc thị trường tài chính và các chính sách điều tiết. Hướng nghiên cứu này tập trung vào các chủ đề liên quan đến dòng chu chuyển vốn quốc tế, bao gồm thương mại và đầu tư, vấn đề tự do hóa tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và khủng hoảng; hoạt động của các thị trường và quyết định đầu tư, phòng ngừa rủi ro của doanh nghiệp. Theo GS Bảo, hướng nghiên cứu này cũng bao gồm vai trò của các chính sách điều tiết thị trường và điều hành kinh tế vĩ mô nhằm đảm bảo sự ổn định và tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế.

Giáo sư sinh năm 1979 từng nhận bằng khen của Thủ tướng, là Phó Hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng- Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo tại một sự kiện mới đây của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Ảnh: UEH

Hướng nghiên cứu 2, GS Nguyễn Khắc Quốc Bảo cho biết, là nghiên cứu mô hình tăng trưởng và vai trò của các yếu tố khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính (Fintech). Hướng nghiên cứu này tập trung phân tích và làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các yếu tố tạo ra động lực mới cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung cốt lõi là mối quan hệ giữa các phương thức, công cụ và tài sản tài chính truyền thống với các sản phẩm và mô hình tài chính công nghệ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các định chế tài chính, thúc đẩy sự phát triển của các thị trường và làm tăng năng suất của nền kinh tế.

Về kết quả đào tạo nghiên cứu khoa học, tính đến thời điểm tháng 6/2023, Giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, trong đó hướng dẫn chính 3 nghiên cứu sinh, hướng dẫn phụ 1 nghiên cứu sinh.

Tân Giáo sư 45 tuổi đã hoàn thành 22 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên, trong đó là thành viên của 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương, là thành viên 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và tương đương, chủ nhiệm 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

GS Bảo đã công bố 86 bài báo khoa học, trong đó có 15 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus; là tác giả chính (tác giả thứ nhất hoặc/và tác giả liên hệ) của 8 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, trong đó có 7 bài báo khoa học công bố sau khi được công nhận Phó giáo sư; được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích (chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước).

Số lượng sách đã xuất bản 9 quyển sách, tất cả 9 quyển sách đều thuộc nhà xuất bản có uy tín, trong đó thầy là chủ biên 2 sách giáo trình, thành viên 1 sách giáo trình; chủ biên 4 sách chuyên khảo; thành viên 2 sách tham khảo.

Tân GS Nguyễn Khắc Quốc Bảo cho biết trong bản đăng ký xét chức danh Giáo sư năm 2023: “Tôi chính thức trở thành giảng viên của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM vào tháng 12/2002, sau khi học tập và nghiên cứu sau đại học về Tài chính quốc tế bằng học bổng của Đại học Osaka Sangyo, Nhật Bản. Sau đó, tôi nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế năm 2011 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2015.

Trong suốt hơn 20 năm qua, tôi đã dành toàn bộ thời gian cho công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM một cách liên tục”.

Bên cạnh đó, với vai trò là Trưởng khoa Tài chính giai đoạn 2011-2020, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 2021 và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM từ năm 2022, thầy Bảo cho biết, đã không ngừng nỗ lực để đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của nhà trường về khoa học công nghệ, giảng dạy và đào tạo, cũng như công tác quản lý, vận hành bộ máy…

Trong nhiều năm công tác, GS Nguyễn Khắc Quốc Bảo đã nhận nhiều bằng khen, danh hiệu quý giá như: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2019-2020, nhận Bằng khen Bộ GDĐT năm 2017-2018 đến 2018-2019, năm 2019-2020 đến 2020-2021, là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ các năm 2016-2017 đến 2018-2019, 2019-2020 đến 2021-2022.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *