Giỗ Tổ Hùng Vương 2024: Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân, Đại sứ – Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng các cán bộ đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia, dân tộc và dâng hương tưởng nhớ công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2024: Dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Pháp- Ảnh 1.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Ngọc Hiệp PVTTXVN tại Pháp.

Chúc văn của Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định rằng trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước đầy khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh, dân tộc ta đã lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường. Nối tiếp truyền thống lịch sử, dân tộc ta dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã kế thừa và phát huy sức mạnh dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, giành nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới.

Đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề qua các cuộc chiến tranh, liên tục vượt qua nhiều thách thức, đã và đang vươn lên mạnh mẽ. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước cũng ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, quán triệt chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tập thể các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp luôn tâm niệm phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên mọi mặt từ ngoại giao chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ phục vụ công cuộc phát triển của đất nước cho tới ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại cũng như công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và công tác đối với các địa bàn kiêm nhiệm. Toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tự hào đã có những đóng góp thiết thực và hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại và phát triển đất nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ, bên cạnh các thành tựu và vận hội đang mở ra, toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp cũng như tất cả các người con của đất Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp cũng ý thức được rằng đất nước ta còn có nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng hứa trước anh linh các Vua Hùng, toàn thể cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp sẽ nguyện tiếp nối truyền thống, phát huy cao độ tinh thân yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; ra sức rèn đức, luyện tài, cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp, đoàn kết cả tập thể, nỗ lực và quyết liệt, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, theo đúng tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ ra.

Ngày Giỗ Tổ hàng năm được kiều bào ta ở nhiều quốc gia trên thế giới tổ chức nghi lễ bái vọng các Vua Hùng, thành tâm hướng về tổ tiên nguồn cội, trở thành nghi lễ chính thức, cầu mong cho quốc thái dân an và mang ý nghĩa sâu sắc về sự gắn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt ở xa quê hương.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *