Gói thầu của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III: Nhà thầu kiến nghị bảo đảm cạnh tranh

Trước đó, ngày 21/6/2024, Gói thầu số 01 trang bị ca nô phục vụ công tác – Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III được phát hành trên Mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư gói thầu là Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III, bên mời thầu là Công ty TNHH Một thành viên tư vấn giám sát xây dựng Cà Mau.

Gói thầu này có giá trị 776 triệu đồng, thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Dự kiến thời điểm đóng thầu vào ngày 2/7/2024.

Sau khi thông báo mời thầu được đăng tải, ngày 25/6/2024, tại văn bản số 01/YCLR-TT yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu, nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật hàng hải Thanh Thắng đã có những kiến nghị liên quan đến hàng hoá trong hồ sơ mời thầu. Theo đó, yêu cầu kỹ thuật được nêu trong của hồ sơ mời thầu nêu các thông số kỹ thuật cơ bản của Máy hiệu Yamaha 115hp 4 thì.

“Với các thông số kỹ thuật nêu trên thì chỉ có máy động cơ Yamaha 115HP 4 thì đáp ứng tiêu chí hồ sơ mời thầu. Việc này chưa phù hợp với Khoản 3, điều 44 Luật Đấu thầu 2023 khi đưa ra các yêu cầu mà chỉ có một sản phẩm cụ thể của một hãng sản xuất cụ thể đáp ứng, trong khi trên thị trường có nhiều hãng sản xuất có thể cung cấp hàng hoá thuộc gói thầu”, văn bản kiến nghị của nhà thầu nêu.

Do đó, nhà thầu đề nghị bên mời thầu trả lời rõ nội dung nêu trên. Đồng thời, nội dung mời thầu không ghi rõ máy Yamaha để tạo thuận lợi thu hút thêm nhiều nhà thầu.

Gói thầu của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III: Nhà thầu kiến nghị bảo đảm cạnh tranh- Ảnh 1.

Danh mục hàng hoá tại hồ sơ kỹ thuật tại gói mua sắm ca nô của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 27/6, nhà thầu Công ty TNHH Kỹ thuật hàng hải Thanh Thắng tiếp tục có văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu. Kiến nghị lần 2 cũng liên quan đến hàng hoá mua sắm trong gói thầu 01 của Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực III phát hành ngày 21/6, sửa đổi ngày 26/6/2024.

Theo đó, văn bản của nhà thầu cho biết nội dung về yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu ghi cụ thể ca nô Composite mới 100%, dài 5.60m, rộng 1.76m và cao 0.65m. Với các thông số kỹ thuật nêu trên, chỉ có 1 loại ca nô kích thước cố định của một hoặc vài nhà sản xuất đáp ứng hồ sơ mời thầu.

Việc này chưa phù hợp với Khoản 3, điều 44 Luật Đấu thầu 2023. Kiến nghị của nhà thầu cho rằng nội dung này nhằm tạo ra lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Do đó, nhà thầu đề nghị bên mời thầu làm rõ nội dung nêu trên, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp để tạo thuận lợi thu hút thêm nhiều nhà thầu tham dự.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *