Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn giữ cương vị chủ chốt

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 ngày 9/5 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144); Chỉ thị số 35 ngày 14/6 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị 35).

Sau khi nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa -Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày nội dung của Quy định 144; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Hưng -Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày nội dung của Chí thị 35, phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy nắm chắc 7 yêu cầu và 6 nội dung.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn giữ cương vị chủ chốt - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Coi trọng chất lượng cán bộ, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

Quá trình thực hiện cần làm đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp.

Ông Lương Cường quán triệt công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng. Trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, tới đây sẽ có hướng dẫn đầy đủ về lựa chọn nhân sự, yêu cầu cao nhất là làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhưng phải lựa chọn đúng người trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

“Cái này rất quan trọng, khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua khi tất cả đều đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn người không đúng”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo ông, những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Những người này cũng phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

“Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt là không được để lọt vào giữ các cương vị chủ chốt ở các cấp”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần chú ý tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng ở Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ cần chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức chính sách trong công tác nhân sự, nhất là việc bố trí công tác và thực hiện chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái cử, đảm bảo thống nhất, đoàn kết cao trong nội bộ.

Ngoài ra, theo Thường trực Ban Bí thư, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luật, giải quyết những tồn đọng, bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền. Đặc biệt, liên quan nhân sự trước đại hội, ông Cường cho rằng phải xem xét, kết luận giải quyết sớm, cơ bản năm nay giải quyết xong vấn đề này…

Cán bộ có lên có xuống, có vào có ra dần trở thành văn hóa trong Đảng

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn giữ cương vị chủ chốt - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với việc ban hành Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong đó, ông nhấn mạnh nhiệm vụ kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quy định 144, theo Thường trực Ban Bí thư, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, với việc cụ thể hóa thành 5 điều, 19 nội dung để Đảng thực sự đạo đức, văn minh.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng việc ban hành Quy định số 144 mới là thành công bước đầu, điều cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức.

Phải làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén giúp cán bộ, đảng viên vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Với mỗi cán bộ, đảng viên, ông đề nghị phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, để không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng, như Tổng Bí thư từng nói “danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

“Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc có lên có xuống, có vào có ra dần trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ”, ông Cường nhấn mạnh.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *