Lọt “tầm ngắm” của Thanh tra Bộ Tài chính, nhóm doanh nghiệp xi măng Vicem đang làm ăn thế nào?

Quyết định 179/QĐ-TTr của Thanh tra Bộ Tài chính tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và 3 công ty con thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Theo Quyết định, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ thực hiện thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp; việc hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh.

Đồng thời, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp cũng nằm trong nội dung thanh tra.

Thời kỳ thanh tra năm 2023 và tình hình số liệu thời kỳ khác có liên quan. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ khi công bố quyết định thanh tra tại đơn vị.

Cùng Tổng công ty, 3 công ty con bị thanh tra trong đợt này gồm: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Lọt

Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, thống kê của Dân Việt cho thấy, bức tranh lợi nhuận ảm đạm ghi nhận tại cả 3 công ty con của Vicem.

Tại Vicem Hà Tiên, quý I/2024 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.585 tỷ đồng, doanh thu thuần là 1.494 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 103 tỷ đồng. Vicem Hà Tiên báo lỗ 24,6 tỷ đồng sau thuế. Cùng kỳ năm 2023, Công ty báo lỗ tới 85,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vicem Tam Điệp lỗ 65,5 tỷ đồng trong năm 2023. Kết thúc năm 2023, nguồn vốn của Xi măng Tam Điệp là 1.254 tỷ đồng, nhưng có tới 95% được tài trợ bằng nợ phải trả (tương ứng 1.192 tỷ đồng).

Tương tự, Vincem Hải Phòng cho biết, kết thúc quý I/2024, doanh nghiệp lỗ 79 tỷ đồng trước thuế.

Đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), sản lượng sản xuất clinker 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,63 triệu tấn, bằng 45,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng sản xuất xi măng đạt 9,77 triệu tấn, bằng 45,4% kế hoạch và giảm 7,2% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm tiêu thụ 6 tháng đạt 11,45 triệu tấn, bằng 47,6% kế hoạch năm 2024 và tương đương so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó tiêu thụ xi măng đạt 9,86 triệu tấn, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu 6 tháng Vicem đạt 13.198 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm 2024 và giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2023.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *