Mực nước các hồ thuỷ điện miền Bắc đạt gần 5 tỷ kWh: Đủ nước cho phát điện cho mùa khô 2024

Theo Cục Điều tiết Điện lực, trong 6 tháng đầu năm 2024, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi mạnh dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng cao. Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 6 tháng ước đạt 151,69 tỷ kWh, cao hơn 776 triệu kWh so với kế hoạch cung cấp điện năm cập nhật tại Quyết định số 924/QĐ-BCT ngày 19/4/2024 của Bộ Công Thương. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu bình quân trong 6 tháng đầu năm 2024 là 833,5 triệu kWh/ngày, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2023.

Mực nước các hồ thuỷ điện miền Bắc đạt gần 5 tỷ kWh: Đủ nước cho phát điện cho mùa khô 2024- Ảnh 1.

Mực nước các hồ thủy điện cuối tháng 6/2024 tương ứng với sản lượng điện là xấp xỉ 6,6 tỷ kWh, cao hơn 1,4 tỷ kWh so với kế hoạch năm (Ảnh: EVN).

Theo Quyết định số 924/QĐ-BCT, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 306,259 tỷ kWh đã được điều chỉnh tăng lên 310,6 tỷ kWh. Trong đó mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

Như vậy đến thời điểm này, công tác vận hành hệ thống, huy động nguồn điện được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên cả nước, nhất là mùa khô năm 2024.

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 6 tháng cuối năm 2024, hệ thống điện cơ bản được đảm bảo, dự báo sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu tương đương với kế hoạch đã được phê duyệt.

Báo cáo gần nhất cho thấy, mực nước các hồ thủy điện cuối tháng 6/2024 tương ứng với sản lượng điện là xấp xỉ 6,6 tỷ kWh, cao hơn 1,4 tỷ kWh so với kế hoạch năm (trong đó sản lượng các hồ thủy điện miền Bắc xấp xỉ 4,93 tỷ kWh cao hơn 1,04 tỷ kWh so với kế hoạch năm), đáp ứng mục tiêu giữ mực nước cao để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô.

Đối với nhiệt điện than vẫn đang duy trì trạng thái tốt, không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Công tác cung cấp than cho sản xuất được đảm bảo.

Với nhiệt điện khí, các tổ máy huy động để đảm bảo khả dụng nguồn, đáp ứng nhu cầu phụ tải và chế độ lưới điện cũng như yêu cầu vận hành của hệ thống cấp khí.

Cùng đó, nguồn năng lượng tái tạo vẫn được huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống.

Tuy nhiên trong tháng 7/2024, tại miền Bắc nếu xảy ra nắng nóng cực đoan keo dài và trong trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố/suy giảm công suất thì hệ thống điện miền Bắc có gặp khó khăn. Tương tự, tại miền Nam, hệ thống điện có thể gặp khó khăn nếu nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, các mỏ khí dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa

Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp.

Cụ thể, về điều hành hệ thống điện và thị trường điện, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lập phương thức, điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu; xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thường xuyên đánh giá độ khả dụng của các nhà máy điện và theo dõi, cập nhật, các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải, diễn biến thủy văn để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện trong mọi tình huống.

Chỉ đạo A0: tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp.

Đảm bảo vận hành HTĐ ổn định, an toàn, tin cậy; sẵn sàng, kịp thời thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện. Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi tình hình thủy văn, dấu hiệu nước về của từng hồ, tính toán cập nhật phương thức vận hành hàng ngày nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời đảm bảo không suy giảm công suất khả dụng của các nhà máy thủy điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực/Công ty điện lực: sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Cục Điều tiết điện lực yêu cầu A0 chỉ đạo các GENCO, đơn vị phát điện: tập trung theo dõi cung ứng than, chuẩn bị các phương án dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện và duy trì mức tồn kho theo quy định.

Tiếp tục phối hợp hiệu quả với TKV, TCT Đông Bắc và PVN/PVGas để đảm bảo đủ nhiên liệu (than, khí) cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống; chuẩn bị sẵn sàng vật tư thiết bị và phương án xử lý sự cố để sẵn sàng, chủ động xử lý nhanh sự cố nếu có xảy ra.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng, khắc phục sự cố.

Chỉ đạo các Nhà máy thủy điện, vận hành các hồ chứa an toàn trong mùa lũ năm 2024, khai thác tối ưu nguồn nước và theo dõi, dự báo sát tình hình thủy văn để có phương án tích nước sớm trong giai đoạn cuối mùa lũ để đảm bảo mục tiêu tích nước đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2024, phục vụ nhu cầu phát điện, đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2025.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *