Sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong Quý II năm 2024, Bộ KH&CN đã tập trung xây dựng, hoàn thiện: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đề nghị xây dựng: Luật KH&CN (sửa đổi), Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ cũng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang: Sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ quý II/2024, chiều ngày 4/7.

Đồng thời, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Ban hành theo thẩm quyền 3 Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi; Thông tư số quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. 

Ban hành Quyết định số về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Quyết định này hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, trong Quý III/2024, Bộ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Báo cáo Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật KH&CN (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang: Sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 02 dự thảo văn bản, gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình/nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. Đổi mới cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của địa phương.

“Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với các đối tác nước ngoài. Tích cực thúc đẩy triển khai các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương”, Thứ trưởng Hoàng Giang nói.

Ngoài ra, trong quý III/2024, Bộ cũng sẽ tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Hội nghị giao ban KH&CN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VI tại Hà Nội; Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *