Supe Lâm Thao phát triển các dòng phân bón chuyên dùng


Supe Lâm Thao phát triển các dòng phân bón chuyên dùng – người bạn của nông dân từ nông thôn đến thành thị

Nhiều năm nay, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã ra mắt nhiều sản phẩm phân bón chuyên dùng, phân hữu cơ khoáng đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nông, lâm nghiệp. Cũng như qua thực tế tiêu thụ và sử dụng, các nhà phân phối cùng nông dân đều ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *